reclame
campagne

Meer klanten met een
opvallende reclamecampagne.

Relamecampagne

Het doel van een reclamecampagne is het beïnvloeden van de ontvanger. Het is belangrijk voorafgaand het doel van reclame vast te stellen. In het reclameplan worden de reclamedoelstellingen bepaald, oftewel wat je wilt bereiken met uw reclamecampagne. Social media, Facebook, Instagram, kunnen onderdeel uitmaken van de reclamestrategie.

U wilt de kennis, houding en het gedrag van de ontvanger beïnvloeden.

Voor de SKA, Stichting Kinderopvang Amersfoort, hebben we reclame gemaakt door de doelgroep, kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12, in beeld te brengen en in te zoemen op hun gevoel. We hebben een interviewsessie afgenomen bij deze kinderen. In de kleuren van de huisstijl hebben we grote posters gerealiseerd waarop de kinderen staan met een uitspraak.

Soorten reclame

Er zijn vele verschillende soorten reclame. Het ene soort reclame is gericht op de lange termijn, zoals merkbekendheid. Het andere soort reclame wordt toegepast bij het beïnvloeden van een impulsieve aankoop (actiereclame) of het verbeteren van het imago (institutionele reclame).

ACTIERECLAME

Actiereclame heeft als doel om iemand over te laten gaan tot een bepaalde actie. Vaak zijn dit aanbiedingen om de ontvanger over te halen een product of dienst te kopen. Een voorbeeld van actiereclame zijn reclamefolders waarin de wekelijkse acties worden gecommuniceerd. Actiereclame heeft een korte looptijd.

THEMARECLAME

Themareclame heeft een langere looptijd dan actiereclame en heeft als doel meer merkbekendheid te creëren en het imago te beïnvloeden. Sfeer speelt een belangrijke rol bij dit soort reclame.

onze diensten

Als full service ontwerpbureau kunnen wij u helpen in alle facetten binnen het grafisch design.

Daag ons uit!

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag?